Winkelier Uw consumenten tevreden stellen Er is bij de consument een toenemende vraag naar duurzame vis en visserijproducten. De levering van duurzame producten is dus een grote marketingkans. Wees voorbereid op vragen! Heeft u een antwoord op vragen van uw klanten, zoals waar uw vis en visserijproducten vandaan komen en of zij op een duurzame manier werden gevangen? Wanneer zij bij u om raad komen, moet u ze kunnen helpen een product van duurzame herkomst te kiezen. Bij twijfel kunt u altijd uw leveranciers of een gids met visserijproducten raadplegen. Bied ook producten met kwaliteitslabel aan Er bestaan tal van labels voor vis en visserijproducten. Kent u het verschil tussen deze labels? Maak u vertrouwd met de labels en voeg ook labelproducten toe aan uw productassortiment. Herzie uw aanbod Bied uw klanten eens iets anders aan. Veel mensen kopen uit gewoonte steeds dezelfde producten en zullen de mogelijkheid om iets nieuws uit te proberen met beide handen aanpakken. Minder bekende vissoorten zullen minder snel overbevist of bedreigd worden. Uw klanten zullen het verder op prijs stellen als u hen ook tips kunt geven over de bereiding van de vis. Neem het voortouw door het goede voorbeeld te geven Veel bekende handelaren nemen momenteel het voortouw en promoten het beleid voor duurzame visserijproducten. Dit is een waardevolle marketingkans die perfect aansluit bij de zorgen van de hedendaagse Europese consument. Posted in Uncategorized|Leave a comment Gemeenschappelijk Vissersbeleid Posted on September 16, 2013 by admin Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid Onder het Gemeenschappelijk Visserijbeleid delen de regeringen van de EU-lidstaten samen een gemeenschappelijke hulpbron: vis. Met de tijd zijn onze vloten echter zo groot geworden en onze technologie zo efficiŽnt dat wij twee derde van de bestanden in Europa hebben overbevist. Inmiddels lopen de vangsten gestaag terug en moet Europa twee derde van zijn visserijproducten invoeren. De hervorming in een oogopslag Het voorstel voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid werd gepubliceerd in juli 2011. Het hoopt de burgers van de EU op lange termijn een stabiele, zekere en gezonde voedselbevoorrading te kunnen bieden.  Alle visbestanden zullen voor 2015 op duurzame niveaus moeten zijn gebracht, overeenkomstig de internationale afspraken van de EU.  Voor alle visserijtakken zal een ecosysteembenadering worden uitgewerkt, met beheersplannen voor de lange termijn, gebaseerd op de best mogelijke wetenschappelijke adviezen.  Aan de verspilling van voedsel door de teruggooi in zee van ongewenste bijvangsten zal geleidelijk een einde worden gemaakt.  De voorstellen omvatten verder duidelijke streefdoelen en tijdschemaís om een einde te maken aan de overbevissing, marktgerichte benaderingen zoals individueel overdraagbare visserijconcessies, ondersteunende maatregelen voor de kleinschalige visserij, betere gegevensverzameling en strategieŽn om in Europa een duurzame aquacultuur te bevorderen.  De consumenten zullen beter worden geÔnformeerd over de kwaliteit en duurzaamheid van de producten die zij kopen.  Algemene beleidsprincipes en Ėdoelstellingen worden weliswaar op EU-niveau genomen, terwijl de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de meest geschikte instandhoudingsmaatregelen en hun toepassing. Naast een vereenvoudiging van het proces zal dit tevens oplossingen stimuleren die op de regionale en lokale behoeften zijn afgestemd.  Vissersorganisaties zullen een grotere rol gaan spelen in het sturen van de marktbevoorrading en het verhogen van de winst van de vissers.  FinanciŽle steun zal slechts worden toegekend aan milieuvriendelijke initiatieven die bijdragen tot een intelligente en duurzame groei. Een strikt controlemechanisme moet de financiering van illegale activiteiten of overcapaciteit uitsluiten.  En ten slotte zal de EU in internationale organen en in haar betrekkingen met derde landen net zo te werk gaan als ze thuis doet en ook in de rest van de wereld een goed bestuur en een intelligent beheer van de zee bevorderen. Posted in Uncategorized|Leave a comment Wat is duurzame visserij? Posted on September 16, 2013 by admin Wat is duurzame visserij? Een visserij is duurzaam wanneer zij de natuurlijke voortplantingscapaciteit van de visbestanden niet in gevaar brengt. Visserij¨producten vormen een hernieuwbare hulpbron, als ze maar zorgvuldig beheerd worden. Wat zijn ongewenste bijvangsten? Ongewenste bijvangsten zijn vissen en andere dieren die in de netten worden gevangen en die vervolgens van de schepen terug in zee worden gegooid. Aangezien deze dieren dan meestal al dood of op zijn minst gewond zijn, zijn deze bijvangsten een verspilling van het zeeleven. Wat is aquacultuur? Aquacultuur is het kweken van vis, week- en schaaldieren in de zee of in zoet water. Wanneer zullen de veranderingen in werking treden? De nieuwe regels zullen in werking treden wanneer de overheden van de EU-lidstaten en het Europees Parlement over de voorstellen hebben gestemd. De implementatie zal daarentegen geleidelijk gebeuren, omdat het nodig is voor de sector om zich aan te passen en resultaten te kunnen boeken. Maar de hervorming stelt wel duidelijke deadlines. Wat kan ik doen om een duurzame visserij te steunen? Vraag uw vishandelaar waar zijn vis vandaan komt en lees gidsen met visserijproducten om u op de hoogte te stellen van de situatie van de visbestanden. Kies een verscheidenheid aan vissoorten en koop visserijproducten die zijn gecertificeerd als producten die uit een goed beheerd visbestand komen. Zou ik minder vis moeten eten? Nee, maar u doet er wel goed aan om de soorten vis die u eet te variŽren. Ontdek nieuwe smaken en recepten. U zult zien dat alle vis heerlijk en eenvoudig te bereiden is. Posted in Uncategorized|Leave a comment Wist u dat? Posted on September 16, 2013 by admin Wist u dat? Wat is het Gemeenschappelijk Visserijbeleid? Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is een pakket regels die op EU-niveau worden afgesproken. Vissen vormen een gemeenschappelijke hulpbron die zich niet aan grenzen houdt en vissers moeten hun vangsten dus in alle wereldzeeŽn zoeken. Daarom worden de visserijregels gezamenlijk overeengekomen door de 27 nationale regeringen van de EU. Waarom een hervorming van het beleid? Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid bevatte altijd al instandhoudingsregels, maar geen van de inspanningen die tot nu toe waren geleverd, had de gewenste uitkomsten. Deze hervorming zal de Europese visserij werkelijk duurzaam maken Ė in ecologisch en sociaal, maar ook in economisch opzicht. Wat zal er veranderen? De nieuwe regels zullen het tij van de teruglopende visbestanden keren en de gezondheid van het mariene milieu herstellen. Als onze zeeŽn op langere termijn weer een stabiele voedseltoevoer kunnen leveren, zal onze visserijsector opnieuw een welvarend tijdperk tegemoet gaan. Hoe ernstig is het probleem? Buitengewoon ernstig. Globaal genomen wordt drie op de vier bestanden overbevist; 82 % van de mediterrane en 63 % van de Atlantische bestanden. Posted in Uncategorized|Leave a comment Wat kunt u doen? Posted on September 16, 2013 by admin Wat kunt u doen? De zeeŽn: onze gemeenschappelijke hulpbron We kunnen allemaal iets doen om de toekomst van onze vis en onze visserij te beschermen. Niet alleen regeringen en vissers maken het verschil. Wij oefenen als individuen evengoed invloed uit op onze omgeving Ė en de zeeŽn zijn een gemeenschappelijke hulpbron die we moeten behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Wanneer u vis koopt Ė op uw plaatselijke markt, in de supermarkt of in een restaurant Ė ligt de keuze bij u. U kunt bij uw aankopen het verschil maken. Dus kies uw vis goed. Maak vandaag het verschil! Koop duurzame visserijproducten Vraag uw vishandelaar, winkelier of restaurateur naar de vis die zij verkopen, of zoek het op in een gids met visserijproducten. Verscheidene organisaties publiceren gidsen voor verschillende landen in de EU, met daarin lijsten met alle aanbevolen visserijproducten die in supermarkten verkrijgbaar zijn. Verzamel meer informatie over de vis die u koopt Waar komt de vis vandaan? Wordt het betrokken bestand bedreigd of is er nog meer dan genoeg van de vis beschikbaar? Is de vis groot genoeg? Posted in Uncategorized|Leave a comment Kiesuwvis.eu Posted on August 6, 2013 by admin Kiesuwvis.eu Als we het mariene leven willen beschermen, zullen we nu in actie moeten komen. Door overbevissing loopt het aantal vissen in de zee immers gestaag terug. De situatie is ernstig, maar nog niet onomkeerbaar. We zullen allemaal een steentje moeten bijdragen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er weer meer vis in de zee komt. Ontdek nieuwe smaken Koopt u altijd dezelfde soort vis? Een grote vraag naar bepaalde soorten vis en visserij¨producten kan tot overbevissing leiden. En minder bekende soorten kunnen daarentegen juist in overvloed beschikbaar zijn. Ga dus ook eens van de begane paden af en probeer voor de verandering wat anders. Uw vishandelaar zal u vast wel wat ideeŽn kunnen geven voor lekkere recepten. Blijf vis eten Vis en visserijproducten vormen een hernieuwbare hulpbron, als ze maar zorgvuldig beheerd worden. Beide zijn een uitstekend voedingsmiddel, rijk aan vitaminen en mineralen en een belangrijke bron van omega-3 vetzuren. Vis eten helpt tegen de meest uiteenlopende ziekten, variŽrend van kanker tot hartziekten en van depressie tot artritis. Koop duurzame visserijproducten Vraag uw vishandelaar, winkelier of restaurateur naar de vis die zij verkopen, of zoek het op in een gids met visserijproducten. Verscheidene organisaties publiceren gidsen voor verschillende landen in de EU, met daarin lijsten met alle aanbevolen visserijproducten die in supermarkten verkrijgbaar zijn.